Một buổi chiều cùng các bạn nhỏ lớp Mercury 1

Buổi chiều, các bạn nhỏ lớp Mercury 1 lại bận rộn với các giờ học tiếng Anh và các hoạt động bài tập sáng tạo, thủ công ^^
Mời ba mẹ cùng tham quan lớp học của các con nhé
Bài tiếp theo Giờ âm nhạc cùng các bạn nhỏ lớp Venus 3