Cùng nhau tích cực vận động thân thể tại nhà trong mùa Covid

Chúng mình cùng nhau tích cực vận động thân thể tại nhà trong mùa Covid. Tự chăm sóc sức khỏe của bản thân, gia đình, bạn bè là điều quan trọng để vượt qua khoảng thời gian căng thẳng này. Bộ Y tế và WHO khuyến cáo người lớn vận động 30p/ngày và trẻ em 1h/ngày.
Bài tiếp theo Trường mầm non Safari Montessori Academy Trường Chinh